تاریخ : 28. آذر 1396 - 10:50   |   کد مطلب: 1987
شماره جدید هفته نامه مهرمشرق منتشر شد.

به گزارش مهر مشرق ، در این شماره می خوانید:

 

یادداشت برخی نمایندگان استان بی تفاوتی نسبت به درد مردم را کنار بگذارند!

 

 

 

چالش های فراروی بخش تولید و محیط کسب و کار در گفتگو با دبیر کانون کارفرمایی استان مدیران اقتصادی استان شجاعت ندارند

 

 

 

 

گزارشی درباره راه آهن شرق کشور به بهانه بودجه ناچیز برای این پروژه در بودجه 97  دولت اراده ای برای احداث راه آهن ندارد

 

و دیگر مطالب .....

 

 

 

دیدگاه شما

http://ommatevahed.com/