آخرین اخبار

تاریخ : 15. تير 1398 - 18:06   |   کد مطلب: 2185
در شماره 185 روزنامه مهرمشرق می‌خوانید؛
گزارشی از سهم صنعت خراسان جنوبی از تسهیلات رونق تولید ، هیچ!
درشماره 185 روز نامه مهر مشرق گزارشی از سهم صنعت خراسان جنوبی از تسهیلات رونق تولید هیچ! / خداحافظ یاران صادق / 60 مصوبه، ره آورد سفر استاندار به بشرویه / چرخش چرخ تولید به همت یک زوج بیرجند و استانداری خراسان جنوبی طرح محرومیت زدایی را از قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه الگوگرفت را بخوانید.

به گزارش مهر مشرق ، درشماره 185 روز نامه مهر مشرق گزارشی از سهم صنعت خراسان جنوبی از تسهیلات رونق تولید هیچ! / خداحافظ یاران صادق / 60 مصوبه، ره آورد سفر استاندار به بشرویه / چرخش چرخ تولید به همت یک زوج بیرجند و استانداری خراسان جنوبی طرح محرومیت زدایی را از قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه الگوگرفت را بخوانید.

دیدگاه شما

http://ommatevahed.com/