آخرین اخبار

تاریخ : 19. تير 1398 - 19:37   |   کد مطلب: 2197
کمپانی کمپ، گام های استوار استاندار، سوزن شکسته خیاطان و مسئولان همتی برای ساخت زائرسرای خراسان جنوبی ندارند ازجمله اخباری است که در شماره جدید روزنامه مهرمشرق می‌خوانید.

به گزارش مهر مشرق ، کمپانی کمپ ، گام های استوار استاندار ، سوزن شکسته خیاطان و مسئولان همتی برای ساخت زائرسرای خراسان جنوبی ندارند ازجمله اخبار و گزارش های است که در شماره جدید روزنامه مهرمشرق می‌خوانید.

دیدگاه شما

http://ommatevahed.com/