آخرین اخبار

تاریخ : 9. شهريور 1398 - 19:43   |   کد مطلب: 2274
در شماره 196 روزنامه مهر مشرق دور زدن ممنوع! / نوبت 2 ماهه برای گرفتن «ام آر آی» در بیرجند! / سلام بر محرم / امام جمعه ای از جنس مردم / عذر خواهی رئیس بنیاد شهید کشور از خانواده شهدا در بیرجند / مدیریت جدید صنعت خودرو «پاک دست » هستند را می خوانید.

به گزارش مهر مشرق ، در شماره 196 روزنامه مهر مشرق دور زدن ممنوع! / نوبت 2 ماهه برای گرفتن «ام  آر آی» در بیرجند! / سلام بر محرم / امام جمعه ای از جنس مردم / عذر خواهی رئیس بنیاد شهید کشور از خانواده شهدا در بیرجند / مدیریت جدید صنعت خودرو «پاک دست » هستند  را می خوانید.

دیدگاه شما

http://ommatevahed.com/