آخرین اخبار

تاریخ : 2. آذر 1398 - 19:45   |   کد مطلب: 2517
در شماره 210 روزنامه مهرمشرق گزارشی از راهپیمایی مردم بیرجند به ندای رهبری با عنوان« خروش مردم بیرجند علیه آشوب و اغتشاش»، گزارشی به مناسبت هفته کتاب و برگزاری نمایشگاه کتاب در بیرجند با عنوان«نامهربانی با یارمهربان»،گزارشی از مطالبات مردمی در بحث افزایش قیمت بنزین و پاسخ مسئولان با عنوان«هوشیاری مردم بن بستی برای جولان اشرار» و چند خبر و گزارش از سراسر استان می خوانید.

به گزارش مهر مشرق ، در شماره 210 روزنامه مهرمشرق گزارشی از راهپیمایی مردم بیرجند به ندای رهبری با عنوان« خروش مردم بیرجند علیه آشوب و اغتشاش»، گزارشی به مناسبت هفته کتاب و برگزاری نمایشگاه کتاب در بیرجند با عنوان«نامهربانی با یارمهربان»،گزارشی از مطالبات مردمی در بحث افزایش قیمت بنزین و پاسخ مسئولان با عنوان«هوشیاری مردم بن بستی برای جولان اشرار» و چند خبر و گزارش از سراسر استان می خوانید.

دیدگاه شما

http://ommatevahed.com/