آخرین اخبار

تاریخ : 23. آذر 1398 - 21:28   |   کد مطلب: 2527
در شماره 215 مهر مشرق گزارشی ازبررسی وضعیت بازار یک ماه پس از گران نمی شود های مسئولان؛ با عنوان «مقصران اصلی گرانی ها پاسخگو باشند»و گفتگو با دو تن از کارشناسان و فعالان سیاسی استان با عنوان«نمایندگان مجلس وکیل المله باشند»و «نمایندگانی با شاخص های انقلابی و جهادی به مجلس بفرستیم»و چند گزارش و خبر از سراسر استان می خوانید.

به گزارش مهر مشرق ،در شماره 215 مهر مشرق گزارشی ازبررسی وضعیت بازار یک ماه پس از گران نمی شود های مسئولان؛ با عنوان «مقصران اصلی گرانی ها پاسخگو باشند»و گفتگو با دو تن از کارشناسان و فعالان سیاسی استان با عنوان«نمایندگان مجلس وکیل المله باشند»و «نمایندگانی با شاخص های انقلابی و جهادی به مجلس بفرستیم»و چند گزارش و خبر از سراسر استان می خوانید.

 

 

دیدگاه شما

http://ommatevahed.com/