آخرین اخبار

تاریخ : 14. دى 1398 - 18:03   |   کد مطلب: 2580
در شماره 220 مهرمشرق گزارشی از شهادت سردار سرافرازاسلام حاج قاسم سلیمانی با عنوان «ژنرال قلب ها» و گزارشی از سفر وزیر گردشگری با استان به عنوان «وعده 200 میلیاردی سفر وزیر گردشگری چه شد» و گزارشی از مشکلات گلخانه ها باعنوان «بذر بی حاصل توسعه گلخانه ها در زمین مساعد مشکلات» و چند و خبر گزارش از سراسر استان می خوانید.

به گزارش مهر مشرق ،  در شماره 220 مهرمشرق گزارشی از شهادت سردار سرافرازاسلام حاج قاسم سلیمانی  با عنوان «ژنرال قلب ها» و گزارشی از سفر وزیر گردشگری به استان با عنوان «وعده 200 میلیاردی سفر وزیر گردشگری چه شد»و گزارشی از مشکلات گلخانه ها با عنوان «بذر بی حاصل توسعه گلخانه ها در زمین مساعد مشکلات» و چند و خبر گزارش از سراسر استان می خوانید.

دیدگاه شما

http://ommatevahed.com/