آخرین اخبار

تاریخ : 17. دى 1398 - 17:35   |   کد مطلب: 2588
در شماره 221 مهر مشرق گزارشی از اخلاص و مردمی بودن سپهبد شهید سلیمانی با عنوان « مسئول مردمی» ، گزارشی از مشکلات واحد های تولیدی با عنوان«مصوبات کاغذی برای واحد های تولیدی»،گزارشی اجتماعی با عنوان«کاسبی بازی با احساسات مردم» و گفته های سردار قاسمی در خصوص نقش شهید سلیمانی در شرق کشور با عنوان«نقش سپهبد شهید سلیمانی در امنیت خراسان جنوبی و شرق کشور» و چند خبر و گزارش از سراسر استان می خوانید.

به گزارش مهر مشرق ، در شماره 221 مهر مشرق گزارشی از اخلاص و مردمی بودن سپهبد شهید سلیمانی با عنوان « مسئول مردمی» ، گزارشی از مشکلات واحد های تولیدی با عنوان«مصوبات کاغذی برای واحد های تولیدی»،گزارشی اجتماعی با عنوان«کاسبی بازی با احساسات مردم» و گفته های سردار قاسمی در خصوص نقش شهید سلیمانی در شرق کشور با عنوان«نقش سپهبد شهید سلیمانی در امنیت خراسان جنوبی و شرق کشور» و چند خبر و گزارش از سراسر استان می خوانید.

دیدگاه شما

http://ommatevahed.com/