آخرین اخبار

تاریخ : 15. بهمن 1398 - 18:35   |   کد مطلب: 2679
در شماره 226 مهرمشرق گزارشی از بررسی انتخابات پیش رو با عنوان «مستقلین مجلس شریک ناکارآمدی دولت»، گزارشی از بی توجهی مسئولین به موضوع کم آبی در روستای شیرگ و عدم تحقق وعده دو ماهه استاندار در همین روستا با عنوان «دسترسی به آب به وقت شام»، خبری از توزیع ۱۵۰۰ قلم لوازم ضروری زندگی بین محرومان و گزارشی چالشی از مشکلات حوزه صادرات در استان با تیتر « با صدها بازديد و وعده؛ صادرات از گمرکات استان کاهش اندر کاهش» و چندین خبر و گزارش دیگر را می‌خوانید.

به گزارش مهر مشرق ، در شماره 226 مهرمشرق گزارشی از بررسی انتخابات پیش رو با عنوان «مستقلین مجلس شریک ناکارآمدی دولت»، گزارشی از بی توجهی مسئولین به موضوع کم آبی در روستای شیرگ و عدم تحقق وعده دو ماهه استاندار در همین روستا با عنوان « دسترسی به آب به وقت شام»، خبری از توزیع ۱۵۰۰ قلم لوازم ضروری زندگی بین محرومان و گزارشی چالشی از مشکلات حوزه صادرات در استان با تیتر « با صدها بازديد و وعده؛ صادرات از گمرکات استان کاهش اندر کاهش» و چندین خبر و گزارش دیگر را می‌خوانید.

دیدگاه شما

http://ommatevahed.com/