آخرین اخبار

تاریخ : 28. بهمن 1398 - 19:55   |   کد مطلب: 2739
در شماره 231 مهر مشرق گزارشی از شفافیت مالی آقایان حسینی و خسروی از کاندیداهای نمایندگی مجلس در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف با عنوان«اعلام شفافيت حسيني و خسروي درهرينه هاي تبليغاتي و گردش حساب»، گفتگو با یک عالم اهل سنت با عنوان «حسين خسروي مورد تاييد اهل سنت و شيعه است»، گزارشی از چرایی لغو مناظرات انتخاباتی در دانشگاه های استان با عنوان«رابطه فرماندار بيرجند با مجيدي!» و چندین خبر و گزارش دیگر را می خوانید.

به گزارش مهر مشرق ، در شماره 231 مهر مشرق گزارشی از شفافیت مالی آقایان حسینی و خسروی از کاندیداهای نمایندگی مجلس در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف با عنوان«اعلام شفافيت حسيني و خسروي درهرينه هاي تبليغاتي و گردش حساب»، گفتگو با یک عالم اهل سنت با عنوان «حسين خسروي مورد تاييد اهل سنت و شيعه است»، گزارشی از چرایی لغو مناظرات انتخاباتی در دانشگاه های استان با عنوان«رابطه فرماندار بيرجند با مجيدي!» و چندین خبر و گزارش دیگر را می خوانید.

دیدگاه شما

http://ommatevahed.com/