نمایش 1 - 5 از 5
گفتگوی مهر مشرق با نجمه خدمتی قهرمان بیرجندی تیراندازی بازی های آسیایی اینچئون
گفتگوی اختصاصی مهر مشرق با اسلوبودان کواچ سرمربی صربستانی تیم ملی والیبال
در بقیه جهان طرفداران زیادی دارد و مردم آن استفاده می‌کنند اما ما در صربستان زیاد استفاده نمی‌کنیم.
عليرضا فغاني
عليرضا فغاني در گفتگو با مهر مشرق:
البته بیشتر آنهایی در کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند سراغ زعفران ایرانی را می گیرند و می خواهند که برایشان زعفران ببرم.چون می دانند زعفران ایران فوق العاده است.
محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال
محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال در گفتگو با مهر مشرق
برای ما همه استعدادهای والیبال در کل کشور یکسان هستند و این فرصت را دارند تا خودشان را نشان بدهند و در زمره بهترین های ملی قرار بگیرند و حتی بهترین های دنیا باشند.
بدون اغراق بگویم بازیکنی بود به نام مهدی مهاجر که آن زمان در جناح چپ بازی میکرد و آن همزمان با روزهایی بود که نیکبخت هم در پرسپولیس بود. بدون تعارف بگویم که مهاجر چیزی از نیکبخت کم نداشت و می توانست آن زمان برای پرسپولیس بازی کند.