تاریخ : 29. آذر 1395 - 9:09   |   کد مطلب: 1619
گفتگو با مدیرجمعیت بانوان فرهیخته دینی خراسان جنوبی:
مطالبه زنان تنها حضور در پست های مدیریتی نیست
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور بیان داشت:«حضور زنان در کابینه دولت و یا در مناصب اجرایی به دلیل اینکه کابینه دولت مکان تصمیم گیری برای آحاد جامعه است و باید نگاههای متفاوت در تصمیم ها دخالت موثر داشته باشد، امری غیرقابل باور نیست وحتی می توان در بسیاری از وزارت خانه ها که تاکنون تجربه نشده است از ظرفیت بانوان استفاده نمود.»

به گزارش مهر مشرق ، نمی توان ساده از کنار نیمی از جمعیت جامعه گذشت، جمعیتی که در کنار دغدغه های فردی، مطالبات اجتماعی دارند.مطالباتی که بعضا به حق است اما در مواقعی  دست مایه اهداف گروههایی در سطح جامعه قرار می گیرد، فرقی نمی کند این گروهها در حوزه سیاسی اجتماعی یا فرهنگی باشند، اما یا از او تصویری مخدوش ارائه  می کنند و یا مطالباتش را غیرواقعی نشان می دهند. درحالی که برخی مطالبات زنان صرفا برای خودشان نیست بلکه اعضای خانواده (همسر و فرزندان ) را نیز دربرمی گیرد. در باور زن ایرانی خانواده جایگاه مهمی داشته و دارد و همیشه از مادر بودن به عنوان یک تعهد زیبا و الهی نام می برند و حضور او هم در جامعه صرفا یک حضور نمایشی نیست بلکه  به واسطه شایستگی ها و توانایی در اجرای مدیریت یک مجموعه گاه می تواند مدیر باشد، یا وکیل یا پزشک و یا در هر شغل و منصبی که متناسب با ظرفیتها و استعدادهای درونی اش است. باید پذیرفت زنان جامعه مانند مبلغان فرهنگی  هم در سطح خانواده و هم در جامعه به شمار می آیند و نقش آنها در مناسبات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بسیار تاثیرگذار است.

*برخی دولت ها با بیان مطالبه زنان به دنبال بهره برداری انتخاباتی هستند

فرشته اسد زاده، مدیرجمعیت بانوان فرهیخته دینی خراسان جنوبی در گفتگو با مهرمشرق، درخصوص مشارکت اجتماعی زنان گفت:« مشارکت اجتماعی و پذیرش مسئولیت در جامعه هم نیازمند روحیه لطیف و حساس زنانه و هم مستلزم حضور مقتدرانه مردان است. بنابراین مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی مسئله قابل انکاری نیست، البته بانوان می بایست چهارچوب ها و نقش هایی را چون خانواده و نقش همسری و تعهد زیبای مادربودن را در اولویت قرار دهند.»

وی به طرح مطالبات زنان از سوی دولتها و عدم پاسخگویی مناسب پرداخت وافزود:« مسائل مربوط به زنان یعنی مسائل گروهی معادل نیمی از جمعیت کشور، لذا طرح مطالبات زنان در دولتهای مختلف به طور معمول اتفاق افتاده است، البته در بعضی موارد همزمانی با انتخابات و رای گیری های صنفی، به دلیل قابل توجه بودن و اثرگذاری زنان رای در نظرات خانواده و برای جذب آرا، این مطالبات از سوی دولتها مطرح شده است.»

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور بیان داشت:«حضور زنان در کابینه دولت و یا در مناصب اجرایی  به دلیل اینکه کابینه دولت مکان تصمیم گیری برای آحاد جامعه است و باید نگاههای متفاوت در تصمیم ها دخالت موثر داشته باشد، امری غیرقابل باور نیست وحتی می توان در بسیاری از وزارت خانه ها که تاکنون تجربه نشده است از ظرفیت بانوان استفاده نمود.»

*شاغل بودن بانوان به بنیان خانواده ضربه نزند

 وی افزود:« البته صرف حضور زنان در پست های مدیریتی نمی توان گفت که مطالبات آنها پاسخ داده شده است چرا که بانوان در نقشهای متعددی در جامعه حضور دارند و در هر نقش شکل مطالبات آنها متفاوت است. شاید حضور در پست های مدیریتی و تصمیم گیری یکی از مطالبات این قشر باشد اما تمام مطالبات نیست.»اسد زاده اظهارداشت:«برخی انتصابات به خاطر فعال کردن تیم های مدیریتی است و آن فرد به فردیت خود در آن تیم معنایی ندارد حال ممکن است اهداف تیم با اهداف سازمان هماهنگ باشد یا نباشد. اگر اهداف  هماهنگ باشد که به نفع سازمان است و اگر نباشد، ممکن است اینگونه انتصابات به لحاظ مدیریتی خوب باشد اما به لحاظ منافع اجتماعی جامعه خوشایند نیست.»

اسد زاده  با بیان اینکه انتصاب بانوان در شرایط فعلی نشان از توانایی و لیاقت آنهاست، گفت:« حق مسلم بانوان است در شرایطی که توان اجرایی و تصمیم گیری دارند حضور موثر داشته باشند، البته تاکید می کنم که حضور بانوان در جامعه نباید به بنیان خانواده آسیب بزند و اولویت اول برای هر بانوی متاهل، همسر و رضایت اوست و پس از آن فرزندان  و تربیت و آرامش آنها که باید مدنظر قرار دهد.»وی که خود به مدت دو سال، مدیرکل دفتر اموراجتماعی استانداری بوده، گفت:« در مدت فعالیتم ، در حوزه سازمانهای مردم نهاد ورود جدی کردم و فضای پویایی در حوزه سمنها شکل گرفت به طوری که تمایل به تاسیس سمن در بین مردم قوت گرفت و تعداد قابل توجهی  از سمنها که فعال نبودند، فعال شدند. و علت استعفای من بعد از دو سال این بود که چون اعضای هیئت علمی دانشگاه بودم و برای ارتقاء در دانشگاه نیاز به فعالیتهای علمی و در اجرایی در محیط دانشگاه داشتم به دانشگاه برمی گشتم.»

دیدگاه شما

http://ommatevahed.com/