تاریخ : 11. دى 1395 - 9:19   |   کد مطلب: 1637
بیایند و نظاره کنند که چگونه نه تنها آمار ما کم نمی شود، بلکه از شهرهای استان هم مهاجرت معکوس می کنند به روستاهای ما.

به گزارش مهر مشرق ،  دولخ باد این هفته را معاون سیاسی امنیتی استاندار فرونشاندند. گردو خاک های فراوانی که از این دولخ باد به هوا بلند شده بود و کم مانده بود که چشم و چال ما را در خراسان جنوبی کور کند، را تنها جناب حسینی می توانست به سواحل امن رهنمون کند.این مقام مسئول گفته اند که صحت ندارد خالی شدن روستاها از جمعیت و این حرف هایی که برخی تریبون داران می زنند را بشنوید و باور نکنید. در واقع آن مسئولانی که در سخنرانی های خود مدام جیغ می کشند که روستاهای مرزی و دیگر روستاها دارند خالی از سکنه می شوند، مزاح می کنند برای خنده ی ما.

 

آن ها آمار ندارند و از  سرخوشی یک چیزهایی می گویند تا مجلسشان داغ شود. بیایند تا من دفترچه ی آمارم را نشانشان دهم. بیایند و نظاره کنند که چگونه نه تنها آمار ما کم نمی شود، بلکه از شهرهای استان هم مهاجرت معکوس می کنند به روستاهای ما. از بس در روستاها احوال و اوضاع  گل و بلبل هست و امکانات و غیره و ذالک، اصلا مردم شهر هوس دارند که به روستاها بروند و در صف هایی به انتظار نشسته اند و البته جلویشان گرفته شده است. از آن ها خواسته شده است که ثبت نام کنند برای ورود به روستاهای آباد خراسان جنوبی با دامنه های سرسبز و آب های سرشار.  

 

تازه حالا شانس آورده ایم که استان های همجوار از این وضعیت ما بی خبرند و گرنه با سیل مشتاقان ورود به روستاهای استان چه می کردیم؟ یا اگر خدای ناکرده برادران افغانی که بغل گوشمان نشسته اند و مترصد فرصت برای حضور در کشور از این موارد اطلاع یابند و نظاره کنند خدمات و امکانات روستاهای خراسان جنوبی را، معضل ورود مهاجرین پیش می آید و اوضاع نامطلوب اجتماعی ناشی از این استقبال به دنبالش قطار خواهد شد که مردم یاد راه آهن دیگر نکنند! پاره ای دیگر هم دولخ هایی کرده اند و داد و فغان به آسمان نهاده اند که آمار طلاق در خراسان جنوبی در مقایسه با کشور در رتبه های اول قرار دارد که معاونت محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار پک حاشا را زده اند و فرموده اند این گونه نیست. تا وقتی ازدواج هست، طلاق یعنی چی؟  خدا را شاکریم که در استانی زیست می کنیم که به برکت دولت تدبیر و امید، همه چیز گل است و بلبل!

 

دیدگاه شما

http://ommatevahed.com/