تاریخ : 11. دى 1395 - 9:26   |   کد مطلب: 1639
سبک زندگی/45
9 دی و انقلاب سوم
انقلاب سوم که انقلاب بصیرت و پیروزی بر نفاق و منافقین بود رقم خورد و برای همیشه روز 9 دی به عنوان روز بصیرت بر تارک انقلاب مظلوم اسلامی خواهد درخشید.

به گزارش مهر مشرق ،حجت الاسلام دلدار ، امام جمعه موقت بیرجند در این شماره هفته نامه به مناسبت سالروز حماسه 9 دی نوشت:  در عربی به عضو بینایی بدن «بَصَر» و به حس بینایی و قدرت ادراک دل نیز «بصیر تو بَصَر» گفته می شود که در فارسی از آن به «روشنایی دل و دل روشنی» تعبیر می شود. چنانکه به انسان نابینا بصیر و روشن دل گفته می شود. آری برای دل هر انسانی چشمی است و بینای واقعی کسی است که چشم دلش بینا باشد و گرنه کسانی که چشم ظاهری خویش را از دست می دهند کور و نابینا نیستند و گاه روشن دلانی هستند از همه آگاه تر. نابینایان واقعی کسانی هستند که چشم قلبشان کور شده و حقیقت را درک نمی کنند و به فرموده خداوند؛ دل هایی که در سینه هایشان جای دارد ، بینایی را از دست می دهد. در روایتی از روشندل ترین و بیدار دل ترین انسان عالم هستی (وجود مقدس پیامبر) می خوانیم:« بدترین نابینایی ، نابینایی دل است و نابینایی ترین نابینایی ها، نابینایی دل است. »و یا در فرمایش دیگری فرمودند:«هنگامی که خدا بخواهد در حق بنده ای نیکی کند، چشمان قلب او را می گشاید تا چیزهایی را که از او پنهان بود مشاهده کند.»

 

آری در آن حادثه پرمشقت سال 88 کوردلانی که هوی و هوس، دنیاپرستی و حب جاه و مقام، دل آنها را کور کرده بود، محنت های زیادی برای مردم فراهم کردند و خسارت های مادی و معنوی جبران ناپذیری برای کشور به بار آوردند و در سایه حمایت های پیدا و پنهان اربابان بی آبروی خویش ماهها تمرکز مردم و مسوولین را بهم زدند و چرخ توسعه و تعالی را کند کردند تا اینکه نور بصیرت بر دل های همیشه بیدار و هوشیار پیروان ولایت تابید و دلهایی که کم و بیش گرفتار غبار فتنه شده بود، روشن به نور بصیرت شده  و پرده ها کنار رفت و مردم باطن و حقیقت پر مدعاهای کوردل را دیدند و از نیات شوم و شیطانی آنها باخبر شدند و کاری کردند کارستان، طوری که چشم های دشمنان از حدقه بیرون زده و منافقان کوردل و حامیان مکار آنها مبهوت شدند و انقلاب سوم که انقلاب بصیرت و پیروزی بر نفاق و منافقین بود رقم خورد و برای همیشه روز 9 دی به عنوان روز بصیرت بر تارک انقلاب مظلوم اسلامی خواهد درخشید.

دیدگاه شما

http://ommatevahed.com/