آخرین اخبار

تاریخ : 28. ارديبهشت 1396 - 11:10   |   کد مطلب: 1770
سبک زندگی
آخرین موعود
رهبران جامع و با کفایت معصوم که به جز رشد وتعالی انسانها فکری درسرنداشتند، یکی پس از دیگری در راه اهداف و آرمانهای والای دین اسیر و شهید شدند تا اینکه آخرین ذخیره الهی در سپیده دم جمعه نیمه شعبان سال255ق با ولادت خویش به بشارت های فراوان پیامبر و امامان معصوم درباره ولادت خود جامه عمل پوشید و به دور از چشم بد خواهان پا به عرصه وجود گذاشت و عالمی را غرق در شادی و شعف نمود.

به گزارش مهر مشرق ،  124هزار پیامبر برای راهنمایی بشرآمدند وهرکدام با اهداف و برنامه های خویش با تشکیل حکومت های کوچک یا بزرگ بشریت را گامی بسوی برترین آیین و کامل ترین دین پیش بردند، دینی که عرض آن همه گیتی وطول آن پایان عالم دنیاست.با ظهور دین خاتم و ارائه قانون جامع وکامل که سه عنصر عدالت ،معنویت و رفاه اجتماعی سرلوحه دستورات آن بود ،طرح تشکیل حکومت جهانی رقم خورد ولی بعد از مدت کوتاهی با رحلت پیامبر با نیرنگ ها و دسیسه های بد اندیشان متوقف شده و تا مدت نامعلومی به تأخیرافتاد.

 

رهبران جامع  و با کفایت معصوم که به جز رشد وتعالی انسانها فکری درسرنداشتند، یکی پس از دیگری در راه اهداف و آرمانهای والای  دین اسیر و شهید شدند تا اینکه آخرین ذخیره الهی در سپیده دم جمعه نیمه شعبان سال255ق با ولادت خویش به بشارت های فراوان پیامبر و امامان معصوم درباره ولادت خود جامه عمل پوشید و به دور از چشم بد خواهان پا به عرصه وجود گذاشت و عالمی را غرق در شادی و شعف نمود.

 

افسوس که نبود یاران توانمند وایثارگر و عدم آمادگی عمومی وی را در پس پرده غیبت پنهان کرد واو را به انتظارنشاند و اینک حدود هزار و 180سال است که  او به انتظار نشسته است به انتظار یاورانی  که با قیام جهانی او تناسب داشته باشند.یاورانی که خویشتن را در کوره معرفت گداخته و طوق اطاعت برگردن آویخته باشند.شناخت واعتقاد نسبت به امام در‍ ژرفای وجودشان ریشه دوانیده و درونشان را سرشار از محبت او کرده باشد، به طوری که در اطاعت او سر از پا نشناسند وعباس وار گرد مولای خویش بچرخند.

 

عبادتشان از آنها مردانی آهنین ساخته که هیچ چیز صلابت واستواری آنها رادرهم نمی شکند.ترس در وجودشان راه نداشته ،شجاعت و دلیری از گوهر وجودشان الماس آخته ساخته باشد.صبر و بردباری ،اتحاد و همدلی و زهد و پارسایی، آنها را در زیر یک پرچم برای اهدافی بلند و آرمان هایی بزرگ جمع کرده و در یک کلام به فرمایش پیامبر در توصیف آنها«برترین امت اوهستند.».با وجود چنین یاورانی و درشرایطی که  توده مردم با عمق جان خواهان عدالت اجتماعی ،امنیت اخلاقی و رشد و شکوفایی معنوی باشند پرده ها کنار خواهد رفت و فریاد «الله اکبر» و «انابقیة الله» در همه جهان طنین انداز خواهد شد. آری اندکی صبر، سحر نزدیک است.                                                                                                                                                                                  

انتهای پیام/

 

دیدگاه شما

http://ommatevahed.com/