آخرین اخبار

تاریخ : 11. تير 1396 - 10:07   |   کد مطلب: 1800
عادت های ناپسند مانعی است که انسان را از مسیر بندگی خارج می کند

به گزارش مهر مشرق ، در شماره پیش زمینه ها و مقدمات تحصیل تقوی و بندگی را بیان کردیم. در این شماره به موانع تقوی و اموری که انسان را از مسیر بندگی خارج می کند می پردازیم.اولین آن وسوسه شیطان است، دشمن قسم خورده ای که همه همت او بستن راه مستقیم بر انسان است. او قسم خورده از چهار طرف بر انسان هجوم آورده و با آراستن آرزوها و آمال، دلبستن به نسل وفرزندان و یا حتی از راه افراط و تفریط در دین داری، ریا و خودنمایی ، بد اخلاقی و بد رفتاری به نام دین و در نهایت بی دینی و شهوت رانی انسان را به پرتگاه سقوط وناسپاسی بکشاند.لذا خدای بزرگ از انسان پیمان گرفته که با دشمن آشکار خویش(شیطان)همراهی نکند و بنده خدا باشد که اگر انسان به این واقعیت توجه کرد و گرفتار وسوسه های او نشد و از در مخالفت با او در آمد کم کم ناامید شده و کمتر به سراغ انسان خواهد آمد.

 

عادت های ناپسند دیگر مانعی است که انسان را از مسیر بندگی خارج می کند، انسان درابتدا نسبت به زشتی ها وسوسه می شود و در اثر تکرار آنها به زشتی ها عادت می کند تا جایی که بدون نیاز به هیچ گونه وسوسه ای از ناحیه شیطان نه تنها کارهای زشت را انجام می دهد، بلکه خود به عنوان پیاده نظام شیطان نقش ایفا کرده و دیگران را به انحراف می کشد. در این صورت است که برگرداندن فردی که به زشتی ها عادت کرده از روش ناپسند خویش به معجزه می ماند لذا اسلام عزیز تلاش کرده با دستورات متعالی خویش از ابتدا انسان را به خوبی ها عادت دهد و از عادت او به بدی ها جلوگیری کند.

 

 

سومین مانع تمایلات نفسانی و لذت جویی است، کوچه پس کوچه های لذت فراوان است، از غریزه جنسی تا میل شدید به خوردن و آشامیدن و عشق ویرانگر و کور کننده نسبت به همسر و فرزندان، پول، مرکب و باغ و محصولات کشاورزی ، همه و همه زمینه های سرکشی شهوت و امیال درونی اند و از جمله فلسفه دستورات دین من جمله روزه مهار و کنترل و متعادل کردن تمایلات می باشد.عشق به دنیا مانع بعدی است که اولیای دین آن را ریشه همه گناهان شمرده اند. عشق به دنیا در ضمن پول پرستی و ریاست طلبی جلوه می کند تا جایی که یک نفر حاضر است برای رسیدن به صندلی ریاست دنیایی را به آتش بکشد و امروز درد بزرگ بشر که درمانی به جز زهد و بی رعیتی به دنیا ندارد همین ریاست طلبی و برتری طلبی می باشد.

 

 

نفس اماره مانع بعدی در مسیر تقوی است که زمینه نفوذ شیطان در انسان و به منزله ستون پنجم شیطان در درون انسان است. دشمن قدرت مندی که اولیاء دین فرموده اند: «سرکش ترین دشمنان تو نفس اماره تو است که در بین دو پهلوی تو جای گرفته است.» این دشمن خانگی زمینه ساز تاثیر گذاری بقیه عوامل در درون انسان است.ششمین مانع رسیدن به تقوی ارزوهای بزرگ است. اگرچه انسان بدون آرزو نمی تواند زندگی کند ولی آرزوهایی که انرژی و توان انسان را کاسته و انسان را به بی راهه می برد و او را به امور زودگذر و فانی مشغول می سازد، نکوهیده و ملامت شده است.غفلت از مرگ و جهان ابدی هفتمین مانع است که باعث شده انسان در مسیر حرص و آز گام نهاده و فراموش کند که مسافر است و چند صبایی بیشتر فرصت داده نشده است تا توشه ای برای زندگی جاودان برگیرد. دنیا گذرگاه است نه قرارگاه و باید از این گذرگاه برای قرارگاه ابدی توشه ای برداشت.

 

 

انتهای پیام/

 

دیدگاه شما

http://ommatevahed.com/