آخرین اخبار

تاریخ : 24. آذر 1398 - 8:44   |   کد مطلب: 2528
شبانی با بیان اینکه خراسان جنوبی نیازمند نمایندگانی انقلابی و جهادی است،گفت:شفافیت در هزینه های تبلیغاتی دواطلبین مجلس ضروری است.

حامدشبانی در گفتگو با مهر مشرق بااشاره به نماینده اصلاح از دید گاه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اظهارداشت:مجلس جایگاه بسیاربالایی درجمهوری اسلامی ایران دارد آن هم به علت وظیفه مهمی که در قانون گذاری است.

مجلس ریل گذار پیشرفت جامعه

این کارشناس سیاسی با اشاره به اینکه مجلس ریل گذارپیشرفت جامعه درابعاد مختلف است، بیان کرد:درهمه حوزه هانماینده مجلس حق اظهارنظردارد درتحقق وتفحص های مجلس که نوعی نظارتهای استصوابی است وجایگاه مهم مجلس واختیارات گسترده نماینده را نشان می دهد.

وی تاکیدکرد:مجلس عصاره فضائل ملت و در راس همه امور قرار می گیرد نشان از جایگاه ویژه آن،نگاه خاص و جایگاه قدرتمندمجلس در چهار چوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارد.

شبانی ادامه داد: درسته است که نظام جمهوری ایران یک نظام ریاستی است نه پالمانیستی؛ اما مجلس نقش اساسی در جهت دهی به سیاست های کلان دولت داردو تضاد بین مجلس و دولت همیشه بحرانهای سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران به به دنبال داشته است ونشان می دهد که مجلس به عنوان یکی از قوای جمهوری اسلامی نقش تاثیر گذاری رادر فرایند کشور داشته باشد.

نیازمند یک مجلس انقلابی هستیم

وی با تاکید براینکه انتخابات پیش رواز همه انتخاباتی که درکشور داشته ایم از اهمیت ویژه ای به خاطر بحرانها و مسائل متعدد اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و فرهنگی برخوردار است،افزود: یک مجلس خوب وکاردان می تواند همه این مسائل را حل کند.

شبانی با اشاره به اینکه ماقائل به وجود یک مجلس هماهنگ با دولت یا یک مجلس متضاد با دولت نیستیم،بیان داشت: ما قائل به این هستیم که باید مجلسی داشته باشیم که صرفا حواسش به قانوان باشد وجایگاه مجلس را ارتقاء و آن را به جایگاه واقعی خود برساند.

مجلس نباید وکیل الدوله باشد

این کارشناس مسائل سیاسی باتاکید براینکه مجلس نباید ذوب و هضم در دولت شود،عنوان کرد:مجلس باید حق گویی خود را ادامه دهد و زمانی که قانون می گوید یک نماینده مجلس می تواند در سخنان پیش از دستورش هر صحبتی را بکند و این سخنان حتی مورد پیگرد قضایی قرار نمی گیرد این یعنی حتی قانون به نماینده مجلس یک چهار چوب امنی داده که در آن امنیت آن نماینده بتواند زبان گویای مردم و علیه فساد قیام کند.

وی با اشاره به اینکه ما در مجلس گذشته می بینیم که این اتفاق نمی افتد،ادامه داد: هماهنگی بین مجلس و دولتی به جای اینکه به پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران کمک کند اما متاسفانه باعث وجود مشکلات حادتری درکشور می شود وعملا موجب می شود که مجلس کنار زده ودولت هیچ توجهی به وجود مجلس نداشته باشد.

مجلس تغییر و امید

شبانی ادامه داد: برای مجلس در پیش رو امید های زیادی داریم و امید واریم که مجلسی سرکار بیاد که جمهوری اسلامی ایران را به پیش وجلوی بی عدالتی ها و فساد را در کشور بگیرد.

 

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه باید نماینده مجلسی را انتخاب کنیم که جدا از بازیهای سیاسی وگرایشات سیاسی و حتی گرایشات منطقه ایی مهم نبوده برای او منافع ملی از اهمیت ویژه برخوردار و خود را نماینده جمهوری اسلامی ایران بداند،افزود:باید درباره مشکلات جهان اسلام همانند مشکلات منطقه خود اظهار نظروراه حل دهد.

وی تاکید کرد: ما اشخاص ملی برای مجلس می خواهیم؛ ما افرادی می خواهیم که به جایگاه ویژه مجلس و نگاه جمهوری اسلامی ایران به مجلس ایمان داشته باشند ومنافع شخصی و حزبی موجب نشود که برای رسیدن به مجلس تلاش و مدیون جامعه سرمایه دار،ملاکان و سرمایه دار نباشد.

لزوم شفافیت در هزینه های انتخاباتی دواطلبین مجلس

شبانی با بیان اینکه کاندیدای مجلس باید هزینه هایی که انجام می دهد شفاف باشد،متذکرشد:نماینده ایی که به خاطر هزینه تبلیغاتیش زیر دین فلان جریان سرمایه داری می رود اگر در آینده به عنوان نماینده مجلس انتخاب شد اول باید دین خود را به سرمایه دارها ادا کند.

وی تاکید کرد: باید نماینده ایی انتخاب کنیم که پشتیبان گفتمان انقلاب اسلامی و عدالت محوری که امام خمینی (ره) به این نظام هدیه دادند باشداین نماینده باید 100درصدپشتیبان استقلال اقتصاد،فرهنگی و سیاسی کشور باشد؛ نگاهش به غرب و دنبال وابسته به غرب نباشد.

این کارشناس مسائل سیاسی با تاکید براینکه نماینده مجلس زمانی که یک نماینده غربی می بیند نباید درصدد گرفتن سلفی با آن شخص باشد,بلکه نماینده باید کارشناس؛ تعهد و تخصص داشته باشد.

 وی ادامه داد: امروز مشکلات مااقتصادی است لذا باید نماینده ایی به مجلس بفرستیم که اقتصادمقاومتی بداند وموجب پویایی جامعه باشد نه اقتصادلیبرالی وغربی وباری بر دوش جامعه باشد.

شبانی با اشاره به این موضوع که درسالهالی اخیر به دلیل نگاه غلط به تولید داخلی بسیاری از تولیدات کشور را از دست داده ام،گفت: آیا نمایندگان مجلس ما در این عرصه ورود کرده اند؟

وی متذکرشد: نباید اجازه دهم که کارگران آزرا و هبکو برای اعتراض به خیابان بیایند بلکه باید نماینده مجلس برای مشکلات کارگران تلاش کند.

نماینده باید جنس فقر را چشیده باشد

شبانی با اشاره به اینکه نباید نماینده ایی انتخاب کنیم که اهل جریان زر و زور و تزویر باشد,بلکه باید نماینده ایی انتخاب کنیم که جنس فقر را چشیده وبه دنبال برطرف کردن مشکلات مستضعفین جامعه باشد.

وی با بیان اینکه نماینده ایی را باید انتخاب کنیم که براساس گفتمان انقلاب جریانهای معاند داخلی و خارجی را بشناسد ودر مقابل آنها موضع برخورد داشته باشد،گفت:

نماینده ایی که انتخاب می کنیم باید دیپلماسی آن بر اساس قرآن باشد و به منویات رهبر معظم انقلاب اعتقاد و التزام وافق نگاهش براساس گام دوم انقلاب وتمدن نوین اسلامی باشد.

وی بااشاره به اینکه نماینده باید نگاه ویژه به محورمقاومت و کشورهای اسلامی داشته باشد،عنوان کرد: یک نماینده ولایی باید برای اقتصاد منطقه برنامه ریزی و گفتمان انقلاب را فهمیده و در پی نشر آن باشد.

شبانی خطاب به عموم مردم عنوان کرد:باید به دنبال نماینده ایی باشیم که در مقابل دشمنان اسلام و انقلاب موضع خصمانه از خود نشان دهد و با مومنین جامعه نگاه رحیمانه و رفتارخوب داشته باشد.

مردم نماینده انتخاب می کنند آقا بالاسر که انتخاب نمی کنند

 وی با تاکید براینکه مردم نماینده انتخاب می کنند آقا بالاسر که انتخاب نمی کنند,گفت: نماینده خوب باید در مشکلات ومسائل حاد ملی صاحب نظر باشد

رهبرمعظم انقلاب نیز ازما می خواهند نماینده ایی انتخاب کنیم که پایبند به نظام وامید را در دل مردم زنده کند.

این کارشناس سیاسی تاکید کرد: در حال حاضر ما مجلسی را می بینیم که باعث خوشحالی دشمنان اسلام و انقلاب است لذا باید مردم در انتخابات پیش رو

با چشمانی باز به جریان انقلابی رای دهندکه به انقلاب, اسلام و رهبر معظم انقلاب تعهد داشته باشد.

دیدگاه شما

http://ommatevahed.com/