آخرین اخبار

تاریخ : 20. بهمن 1398 - 8:30   |   کد مطلب: 2698
مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی گفت: خیرین در ۱۰ ماهه سال جاری حدود ۵۰ میلیارد تومان به محرومان خراسان‌جنوبی کمک کردند.

به گزارش مهر مشرق ،«سلم‌آبادی» اظهار کرد: در دهه ماهه سال ۹۸ مردم خیر و نیکوکار ۴۹ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان به نیازمندان و محرومان در خراسان‌جنوبی کمک کرده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه این میزان کمک نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۶ درصد رشد داشته است، بیان‌کرد: از این میزان چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان صدقه و سه میلیارد و ۹۳۵ میلیون تومان زکات بوده است.

سلم‌آبادی با اشاره به اینکه کمک‌های مبتنی به نیاز مجموعه کمیته امداد در ۱۰ ماهه حدود ۲۸ میلیارد تومان بوده است، ادامه‌داد: همچنین از میزان کمک‌های خیرین در ۱۰ ماهه، سه میلیارد و ۴۱۷ میلیون تومان در طرح اکرام ایتام و محسنین به نیازمندان کمک شده است.

وی در زمینه کمک‌های جمع‌آوری شده از طریق مراکز نیکوکاری گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری کمک‌های جمع‌آوری شده از طریق مراکز نیکوکاری ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۵۲ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی اظهار کرد: کمک‌های خیرین و نیکوکاران در ۱۰ ماهه ۴۹ درصدی نقدی و ۵۱ درصد غیرنقدی بوده است.

سلم‌آبادی بیان‌کرد: سرانه مشارکت مردم در کمک به محرومان و نیازمندان به نفر حدود ۶۴ هزار تومان و به خانوار ۲۲ هزار تومان بوده است که نشان از نوع دوستی و رأفت مردم خطه خراسان‌جنوبی به هم نوعان است.

وی در زمینه میزان کمک‌های مردم خراسان‌جنوبی به سیل‌زدگان از طریق کمیته امداد خراسان‌جنوبی یادآور شد: مردم خراسان‌جنوبی به هم وطنان و همسایگان خود در استان سیستان و بلوچستان در سیل اخیر ۵۸۴ میلیون تومان کمک کردند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی یادآور شد: ۲۸۵ میلیون تومان از کمک‌های مردم به سیل‌زدگان به صورت نقدی و ۲۹۸ میلیون تومان نیز به صورت غیر نقدی شامل لوازم خانه، برنج، کنسروجات و آب معدنی بوده است.

 

دیدگاه شما

http://ommatevahed.com/