آخرین اخبار

تاریخ : 17. دى 1395 - 14:42   |   کد مطلب: 1662
نه ها بخصوص فضای مجازی امروز جهت دهنده افکار عمومی هستند؛ افکار عمومی که تجلی عمیقترین خواست ها و نیازهای یک ملت محسوب می شود. رسانه هست که تعبیرات و تفسیرات و ارزیابی و قضاوت مردم نسبت به حوادث و وقایع روز را جهت می دهد.

به گزارش مهر مشرق ،  تنوع مطبوعات و خبرگزاری ها، سایت های خبری و از همه مهم تر ظهور و بروز فضای مجازی در سال های اخیر سبب شده تا نقش آنان در افزایش سطح آگاهی و بینش آحاد جامعه و تعالی فرهنگ و دانش عمومی یک ضرورت اساسی و اجتناب ناپذیر به شمار آید.از سویی خود این تنوع از عوامل مهم توسعه فرهنگی و از نشانه های پویایی هر جامعه محسوب می شود. بی شک در این میان نقش اساسی که در معنای عام رسانه می تواند ایجاد کند را نمی توان نادیده کرد.
در خراسان جنوبی بخصوص بعد از استان شدن و در این بین به صورت ویژه در شهر بیرجند با رشد جمعیت و افزایش مهاجرت مردم روز به روز فرهنگ زندگی دستخوش تغییر شده و سبک زندگی نیز متاسفانه با جنگ نرم دشمن تغییر اساسی کرده است. این روزها نوع رفتار مردم در خانه، آپارتمان، محله، کوچه، خیابان، اداره و در مفهوم کلی اجتماع نسبت به چند سال قبل تغییرات اساسی پیدا کرده است. البته بخشی از این تغییرات مثبت و بخشی نیز در صوت عدم توجه می تواند خطری جدی برای سال های آتی باشد.
حقوق شهروندی کارکردهای مختلفی داشته که در این نوشتار سیمای کلی تقدیم خواهد شد. قطعا قانون گرایی و تمکین بدون چون و چرا در مقابل قانون  و سعه صدر و مدارا و تحمل بایسته و شایسته در احقاق این حقوق نقش اساسی خواهد داشت و در این بین رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی در تحقق این موارد نقش محوری دارد.
رسانه های استان خراسان جنوبی متاسفانه در این سال ها بخشی درگیر مسائل سیاسی شده و بخشی هم به بنگاه اقتصادی و البته تعداد بسیار اندکی هم به فرهنگ سازی مشغول بوده اند و کمتر به حقوق شهروندی پرداخته اند. بی شک در صورتی که رسانه ها بدون حب و بغض مسئولان را برای احقاق حقوق مردم دعوت کرده و مردم را نیز به حقوق شهروندی آشنا کنند می توانند کارکرد اصلی خود را در جامعه که همان  افزایش سطح آگاهی و بینش آحاد جامعه و تعالی فرهنگ و دانش عمومی است ایفا کنند. در اینجاست که شهروندان نیز از صمیم دل رسانه ها را  باور و به رسمیت می شناسند.
رسانه ها بخصوص فضای مجازی امروز جهت دهنده افکار عمومی هستند؛ افکار عمومی که تجلی عمیقترین خواست ها و نیازهای یک ملت محسوب می شود. رسانه هست که تعبیرات و تفسیرات و ارزیابی و قضاوت مردم نسبت به حوادث و وقایع روز را جهت می دهد.
رسانه ها و مسئولان باید باور داشته باشند که آنچه در شهرهاست متعلق به مردم است. سینما، پارک، فضای سبز، امکانات رفاهی، خیابان، معبر، روشنایی، مبلمان شهری، بازار و همه و همه برای مردم هستند. پس حقوق شهروندان بوده و مسئولان باید به بهترین شکل این حقوق را برای مردم فراهم کنند. البته مردم نیز باید به بهترین نحو این امکانات را حفظ نمایند.
تمیزی خیابان، آسایش مردم در کوچه و خیابان تا آپارتمان مسکونی، بهداشت وسایل نقلیه عمومی و سالم بودن آنها از تاکسی گرفته تا اتوبوس واحد و سد معبر نکردن به هر شکلی بخش دیگری از حقوق شهروندی محسوب می شود.
زندگی آسان، بهداشت و درمان مناسب، امکانات تفریحی، مواد غذایی سالم و بهداشتی و صدها قلم اساسی دیگر از نکات اساسی حقوق شهروندی است که هم مسئولان و هم مردم در این خصوص باید نقش خود را ایفا کنند. در این بین رسانه به عنوان پل ارتباطی میان این دو نقش محوری تری دارد.
به عنوان نمونه کوچک رسانه می تواند اقدامات زیبای مردم را برجسته کند و خود به خود اقدام نازیبا از بین خواهد رفت. مثلا مصداق ها و نمونه های عینی احساس مسئولیت مردم در قبال تخریب روشنایی پارک ها را معرفی و منتشر کند. یا پیامدهای عینی سد معبر کردن را بیان کند. مثلا خطری که می تواند پارک یک خودرو روی پل ورودی یک منزل برای یک بیمار قبلی که نیاز به انتقال اورژانسی دارد را می توان به شکلی زیبا بیان کرد.

دیدگاه شما

http://ommatevahed.com/