نمایش 1 - 1 از 1
یادداشت
متأسفانه دید بسیاری از ما این است که اگر طرح انتقال آب به استان عملی شود، دیگر تمام مشکلات ناشی از کمبود آب از بین خواهد رفت و دوباره زندگی تازه با منابع آبی سرشار خواهیم داشت
10/11/1396 - 09:26
اشتراک در آب