تاریخ : 30. تير 1395 - 12:14   |   کد مطلب: 1494

به گزارش مهر مشرق ، از پرویزی انتظار می رود این طرح و همچنین برنامه های جایگزین جهت رفع مشکل کم آبی استان را تدوین و در دولت پیگیری کند تا اثرات خشکسالی هایی که از دهه 70 گریبانگیر استان شده است، به حداقل برسد.

دیدگاه شما

http://ommatevahed.com/