آخرین اخبار

تاریخ : 9. اسفند 1395 - 12:34   |   کد مطلب: 1719
درحالی که خراسان جنوبی با مشکلات زیادی چون کمبود آب، تعطیلی صنایع و جاده های نامناسب روبروست استاندار خراسان جنوبی به جای پاسخگویی از رقص و آواز سخن می گوید.

به گزارش مهر مشرق ، درحالی که خراسان جنوبی با مشکلات زیادی چون کمبود آب، تعطیلی صنایع و جاده های نامناسب روبروست استاندار خراسان جنوبی به جای پاسخگویی از رقص و آواز سخن می گوید. 

دیدگاه شما

http://ommatevahed.com/